TCAS Starter

รวมข้อมูลการสอบ TCAS รอบ 1-5, อัพเดตข่าวและระเบียบการล่าสุดทุกมหาวิทยาลัย และหลักสูตร, ข้อมูลรอบ Portfolio, กสพท.

TCAS คือ

ระบบที่ใช้ในการคัดเลือกการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ย่อมาจาก Thai University Central Admission System ล่าสุด ทปอ. ได้แถลงข้อมูลของ TCAS64 แล้วแบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ประกอบไปด้วย

 • รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา (Quota)
 • รอบที่ 3 รอบ Admission แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ Admission 1 และ Admission 2
 • รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

สรุปข้อมูล TCAS64 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทุกเรื่องเกี่ยวกับ TCAS

ดูทั้งหมด

ค้นหาระเบียบการ TCAS

คำค้นหาติดอันดับตามหมวด

คำถามที่พบบ่อย

 • สิ่งที่เปลี่ยนแปลงของ TCAS64 คืออะไร

  มีการรวมรอบการสมัครรอบ 3 (Admission 1) และรอบ 4 (Admission 2) เรียกว่ารอบ Combined Admission การสละสิทธิในระบบ 2 ช่วง คือ ในรอบ Portfolio และ Quota จากเดิม 4 ช่วง ปรับเนื้อหาข้อสอบ 7 วิชา เปลี่ยนมาให้สสวท.ออกข้อสอบตามหลักสูตรใหม่ปี 2560 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • กฎสละสิทธิ์ครั้งเดียว คืออะไร?

  ทุกคนมีสิทธิ์สละสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ในรอบ Portfolio หรือโควตา สำหรับรอบ Admission สามารถเลือกไม่ใช้สิทธิได้ เพื่อให้ระบบเรียกตัวสำรองในการประมวลผลครั้งที่ 2

 • วิชาที่ใช้สอบ TCAS64 เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  ยกเลิกการสอบ คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการสอบ 9 วิชาสามัญ และใช้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ และ O-NET วิทยาศาสตร์แทน

   ปรับข้อสอบให้เป็นหลักสูตรใหม่ 2560 และออกข้อสอบโดยสสวท.แทน ในวิชาต่อไปนี้
  • O-NET คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
  • PAT1 คณิตศาสตร์, PAT2 วิทยาศาสตร์
  • 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
 • TCAS64 จะเป็นเปลี่ยนแบบใหม่รึเปล่า

  การคัดเลือกมี 5 แบบเหมือนปัจจุบัน แต่จะยุบรวมรอบ 3 (ปี 63 เรียก Admission 1) และรอบ 4 (ปี 63 เรียก Admission 2) เรียกว่ารอบ Combined Admission ให้สมัครพร้อมกัน ประกาศผล 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จะเป็นการเรียกตัวสำรองขึ้นมา ถ้ามีผู้สละสิทธิ์ในการประกาศผลครั้งแรก อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ myTCAS

  1. ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ให้กดเมนู ลืมรหัสผ่าน
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลข G หรือ เลขหนังสือเดินทาง ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
  3. กรอก อีเมส หรือ เบอร์โทร อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
   • ถ้ากรอก อีเมล ระบบจะส่งลิงค์ไปที่อิเมล
   • ถ้ากรอก เบอร์โทรศัพท์ ระบบจะส่งข้อความไปที่เบอร์โทรศัพท์
   • แต่ถ้ากรอกทั้ง อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์ ระบบจะไม่ส่งอะไรไปทั้งสิ้น
  4. กดลิงค์ในอีเมล หรือ ข้อความที่ได้รับในมือถือ เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่
  5. รหัสผ่าน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วย อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และ ตัวเลข อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว
 • เด็กซิ่วถ้าจะสมัครสอบใหม่ ต้องสอบอะไรบ้าง?

  คะแนนที่ใช้สมัครคัดเลือกหลักๆจะมี GAT PAT, วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ กสพท. และ ONET โดยแต่ละคะแนนจะมีอายุต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าน้องเป็นเด็กปีไหนและคะแนนที่มีอยู่ยังสามารถใช้ยื่นได้หรือไม่ ถ้าคะแนนหมดอายุแล้วสามารถสมัครสอบใหม่ได้
  อายุของคะแนนต่างๆมีดังนี้

  • GAT PAT มีอายุ 2 ปี
  • วิชาสามัญ มีอายุ 1 ปี
  • วิชาเฉพาะ กสพท. มีอายุ 1 ปี
  • ONET สอบครั้งเดียว ใช้ตลอดชีพและต้องสอบในปีที่จบ ม.6 เท่านั้น