ศัลยแพทย์

แพทย์เฉพาะทางที่มีหน้าที่รักษาโรคหรือความผิดปกติของร่างกาย ด้วยการผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ให้กับผู้ป่วย รวมไปถึงการผ่าตัดเพื่อความสวยงาม ศัลยแพทย์ก็ยังมีแยกย่อยอีกหลายสาขา

  • สายงาน ราชการ / เอกชน
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง วิชาเฉพาะ กสพท, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, GAT, PAT 1, PAT 2, คะแนนวัดภาษาอังกฤษอื่นๆ, BMAT

คณะที่เกี่ยวข้อง