ผู้พิพากษา

ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน ทำคำสั่ง หรือคำพิพากษาในคดีแพ่งและอาญา ปฏิบัติหน้าที่ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

  • สายงาน ราชการ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT7, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์

คณะที่เกี่ยวข้อง