ล่ามแปลภาษา

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลถ้อยคำภาษา โดยใช้ความรู้จากภาษาเดิมเป็นภาษาอื่นตั้งแต่หนึ่งภาษาขึ้นไป อาจแปลจากคำพูดโดยตรง การบันทึกเสียง บทความ หรือเอกสารต่างๆ

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT7, ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา

คณะที่เกี่ยวข้อง