กราฟิกดีไซน์เนอร์

มีหน้าที่ออกแบบกราฟิกสัญลักษณ์ต่างๆ จัดวางรูปแบบ ตบแต่งเนื้อหา ภาพประกอบ และสีให้ลงตัวที่สุด มักจะพบในเครดิตหนัง โฆษณาในทีวี กราฟิกอินโฟต่างๆ และหน้าจอคอมพิวเตอร์

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิชาเฉพาะ

คณะที่เกี่ยวข้อง