สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รับรวมทุกสาขา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4 5
 • คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT2 PAT3 GPAX PAT1 PAT3
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าเทอม 25,500 / ภาคการศึกษา
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2563
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 27 ธ.ค. 2562 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
 • รูปแบบการรับ :

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (รับรวมทุกสาขา)

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  17 เม.ย. - 27 เม.ย. 2563

  จำนวนที่รับ

  400 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 2.5

  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 0 %

  PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 0 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  หมายเหตุ

  คณะนี้มีเงื่อนไขเพิ่มคือ คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 15,300


TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
 • รูปแบบการรับ :

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  7 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563

  จำนวนที่รับ

  38 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 20 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 15 %

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 15 %

  PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 %

  ONET 30 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้


TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
  ยังไม่มีข้อมูล TCAS รอบ 5 กำลังโหลดข้อมูล TCAS รอบ 5

อาชีพที่เกี่ยวข้อง