แพทยศาสตร์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4
 • คะแนนที่ใช้ รออัพเดต
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร 6 ปี
 • ค่าเทอม
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2567
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 24 ก.ค. 2567 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา

  จำนวนที่รับ 3 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ admission.up.ac.th
  รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.up.ac.th/
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)

  จำนวนที่รับ 12 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ admission.up.ac.th
  รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.up.ac.th/
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ admission.up.ac.th
  รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.up.ac.th/
ปี 68 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 13 พ.ค. 2566
 • ปีการศึกษา 2567
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
 • ปีการศึกษา 2567
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

แจ้งแก้ไขข้อมูล