ญี่ปุ่นศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ภาษาไทย ปกติ)

คณะศิลปศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4
 • คะแนนที่ใช้ รออัพเดต
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าเทอม
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2567
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 24 ก.ค. 2567 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 67

  แฟ้มสะสมผลงาน

  จำนวนที่รับ 20 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  หมายเหตุ คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการรับเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  หมายเหตุ คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการรับเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
 • ปีการศึกษา 67

  โควตาเรียนดี (รับร่วมกัน)

  จำนวนที่รับ 25 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  หมายเหตุ คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการรับเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
 • ปีการศึกษา 67

  โควตาโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ (MOU) (รับร่วมกัน)

  จำนวนที่รับ 25 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  หมายเหตุ คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการรับเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
ปี 68 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 13 พ.ค. 2566
 • รูปแบบการรับ :

  ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

  ข้อมูลปีการศึกษา 67
  จำนวนที่รับ

  35 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  TGAT1 30 %

  TGAT2 10 %

  A-Level ญี่ปุ่น 60 %

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  หมายเหตุ

  รับผู้กำลังศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00 มีผลเฉลี่ย (GPAX) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.50 และผู้สมัครต้องมีคะแนน TGAT1, TGAT2 และ A-level 85 (ภาษาญี่ปุ่น)


 • ปีการศึกษา 2567
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

แจ้งแก้ไขข้อมูล