จิตวิทยาวท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาษาไทย ปกติ)

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขออภัย
สาขานี้ไม่ได้เปิดรับในปีการศึกษานี้
*อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
ปี 68 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 13 พ.ค. 2566
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
แจ้งแก้ไขข้อมูล