ข้อมูล TCAS ทั้ง 4 รอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลและระเบียบการสมัคร TCAS ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อัพเดตปี 65