ข้อมูล TCAS ทั้ง 4 รอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลและระเบียบการสมัคร TCAS ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อัพเดตปี 65