ข้อมูล TCAS ทั้ง 5 รอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูลและระเบียบการสมัคร TCAS ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อัพเดตปี 64