ค้นหาข้อมูล TCAS ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

ค้นหาข้อมูลการรับสมัครของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1-5 สัดส่วนคะแนนและเงื่อนไขพิเศษ