มัณฑนากร

นักออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ต่างๆ ผสมผสานความคิดและความรู้ทางด้านการออกแบบ เพื่อกำหนดรายละเอียดให้การก่อสร้างสมบูรณ์ และควบคุมช่างตกแต่งภายในให้ทำหน้าที่ได้ถูกต้อง

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT4, ภาษาไทย , สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์