นักบัญชี

ผู้ให้บริการทางบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี แนะนำการวางแผน และจัดระบบการจัดทำบัญชีและงบประมาณ แก่สถานประกอบการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน หรือรัฐบาล

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์

คณะที่เกี่ยวข้อง