ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

ผู้วางแผน กำกับดูแล และประสานงานในกิจการด้านขนส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยดำเนินธุรกิจที่เป็นของตนเอง หรือในนามเจ้าของกิจการ เพื่อบริหารงานและควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, PAT3

คณะที่เกี่ยวข้อง