วิสัญญีแพทย์

แพทย์ผู้ทำหน้าที่ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางในการวินิจฉัยความผิดปกติ ประเมิน และเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับเข้ารับการให้ยาระงับความรู้สึก รวมถึงให้ความรู้ คำแนะนำด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ป่วย

  • สายงาน ราชการ / เอกชน
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์1, วิชาเฉพาะ กสพท

คณะที่เกี่ยวข้อง