นักแสดง

บุคคลที่ซ้อมและแสดงบทบาทต่าง ๆ โดยใช้ถ้อยคำ สีหน้า แววตา กิริยาท่าทางในละคร ภาพยนตร์ รายการ หรือการแสดงอื่นๆ โดยศึกษาจากเนื้อเรื่องหรือประเภทของการแสดงที่ได้รับมอบหมาย

  • สายงาน เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT7, PAT6, ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา