นักดนตรี

ผู้ที่มีความสามารถทางดนตรี ศึกษา ฝึกฝน และสะสมประสบการณ์ เพื่อความสมบูรณ์ของการแสดงและความสามารถในการบรรเลง ทั้งความถูกต้อง แม่นยำด้านระดับเสียง และคุณภาพของเสียง

  • สายงาน เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT6 , ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา