อาร์ตไดเร็กเตอร์

รับผิดชอบ กำกับ และดูแลงานด้านศิลปะในการผลิตรายการ การถ่ายทำละครหรือภาพยนตร์เช่น การออกแบบฉากเวที ควบคุมการสร้างและการติดตั้งฉากและอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามโจทย์ที่ได้รับมา

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT7, วิชาเฉพาะ