ผู้สื่อข่าว

ทำข่าว ติดตามเหตุการณ์ รายงานข่าว ให้สาธารณชนได้ทราบ ผู้สื่อข่าวจะต้องรับผิดชอบทำข่าวอย่างน้อยวันละ 1 ชิ้นงาน แต่ถ้าข่าวที่ต้องวิเคราะห์เจาะลึกอาจต้องใช้ 3 - 4 วันในการทำข่าว

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา