แพทย์แผนจีน

ทำหน้าที่ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค ให้การรักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพ ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน เช่น การฝังเข็ม การรมยา การนวด และการใช้สมุนไพรจีนรักษา

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, GAT, PAT2, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ, คะแนนทดสอบภาษาจีน