ทันตแพทย์

แพทย์เฉพาะทางที่ดูแลเกี่ยวกับฟัน ช่องปาก อวัยวะภายในช่องปาก ทำการตรวจ รักษา ให้ยา ตามอาการของโรค รวมทั้งประดิษฐ์ฟันปลอม จัดฟันที่มีลักษณะผิดปกติ ให้คำแนะนำและการดูแลรักษาช่องปาก

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง วิชาเฉพาะ กสพท, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังฤษ, คะแนนวัดภาษาอังกฤษอื่น ๆ, BMAT