พยาบาล

เป็นผู้ช่วยแพทย์ ทำหน้าที่สังเกต และบันทึกอาการของคนไข้ รายงานแพทย์ ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงคอยดูแล สอน ให้คำแนะนำ หรือช่วยฟื้นฟูคนไข้

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, GAT, PAT1, PAT2, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

คณะที่เกี่ยวข้อง