นักโภชนาการ

ผู้ที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาทางโภชนาการ เพื่อวางแผน เตรียมการ และกำหนดอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับผู้ป่วย รวมถึงมอบคำแนะนำ เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการแก่คนทั่วไป

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี , ชีววิทยา

คณะที่เกี่ยวข้อง