ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

ผู้วางนโยบาย แผนงาน และแนวทางด้านการสร้างสรรค์โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามกำหนด รวมถึงติดตามและวิเคราะห์ผลการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

  • สายงาน เอกชน / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT7, คณิตศาสตร์ 1, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

คณะที่เกี่ยวข้อง