เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ผู้ฝึกอบรม สอน และส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเฉพาะทางด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาทางวิชาการและทางเทคนิคแก่ผู้ใช้งานที่สนใจ

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์ , เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

คณะที่เกี่ยวข้อง