สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่นวิศวกรรมพรีซิชั่น (ภาษาไทย นอกเวลา)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3/1 3/2 4
 • คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT2 PAT3
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • วุฒิการศึกษา รออัพเดต
 • ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าเทอม 197,900 ตลอดหลักสูตร
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2564
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 9 ก.พ. 2564 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 64

  การรับสมัครเข้าศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-หลักสูตรนอกเวลา)

  จำนวนที่รับ 60 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 18 ม.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม.6หรือระดับปวช.หรือเทียบเท่า
  ดูระเบียบการฉบับเต็ม
 • ปีการศึกษา 64

  การรับสมัครเข้าศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-หลักสูตรนอกเวลา)

  จำนวนที่รับ 25 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 18 ม.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ กำลังศึกษาหรือสำเร็จชั้นม.6หรือระดับปวช.หรือเทียบเท่ามีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคอีสานหรือภาคตะวันออก
  ดูระเบียบการฉบับเต็ม
ปี 64 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • รูปแบบการรับ :

  การรับสมัครเข้าศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-หลักสูตรนอกเวลา)

  ข้อมูลปีการศึกษา 64
  จำนวนที่รับ

  15 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  6 พ.ค. 2564

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  GPAX 2.5

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ

  สำเร็จการศึกษาชั้นม.6หรือเทียบเท่า


ปี 64 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • รูปแบบการรับ :

  การรับสมัครเข้าศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น-หลักสูตรนอกเวลา)

  ข้อมูลปีการศึกษา 64
  จำนวนที่รับ

  10 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  18 ม.ค. 2564

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  GPAX 20 %

  ONET 30 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 15 %

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 15 %

  PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 %

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ

  สำเร็จการศึกษาชั้นม.6หรือปวช.หรือเทียบเท่า


 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
แจ้งแก้ไขข้อมูล