วิศวกรรมโยธาวศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ภาษาไทย)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3/1 3/2 4
 • คะแนนที่ใช้ รออัพเดต
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • วุฒิการศึกษา รออัพเดต
 • ระยะเวลาหลักสูตร รออัพเดต
 • ค่าเทอม รออัพเดต
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2563
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 17 ก.พ. 2564 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 2563
  คณะและสาขานี้ไม่มีเปิดรับ
  รอบ 1 ในปีการศึกษา 64
 • ปีการศึกษา 2563
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
ปี 64 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • ปีการศึกษา 2563
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
ปี 64 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • ปีการศึกษา 2563
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
 • ปีการศึกษา 2563
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
แจ้งแก้ไขข้อมูล