หลักสูตรนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4 5
 • คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT1 PAT7.1 PAT7.2 PAT7.3 PAT7.4
 • วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต
 • ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าเทอม 13,800 / ภาคการศึกษา
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2563
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 27 ธ.ค. 2562 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
  ยังไม่มีข้อมูล TCAS รอบ 1 กำลังโหลดข้อมูล TCAS รอบ 1
TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
  ยังไม่มีข้อมูล TCAS รอบ 2 กำลังโหลดข้อมูล TCAS รอบ 2
TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
  ยังไม่มีข้อมูล TCAS รอบ 3 กำลังโหลดข้อมูล TCAS รอบ 3
TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
 • รูปแบบการรับ :

  คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  7 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563

  จำนวนที่รับ

  66 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 20 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 30 %

  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20 %

  ONET 30 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้


 • รูปแบบการรับ :

  คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  7 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563

  จำนวนที่รับ

  27 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 20 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 30 %

  PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 20 %

  ONET 30 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้


 • รูปแบบการรับ :

  คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  7 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563

  จำนวนที่รับ

  9 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 20 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 30 %

  PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 20 %

  ONET 30 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้


 • รูปแบบการรับ :

  คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  7 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563

  จำนวนที่รับ

  9 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 20 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 30 %

  PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 20 %

  ONET 30 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้


 • รูปแบบการรับ :

  คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  7 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563

  จำนวนที่รับ

  9 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 20 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 30 %

  PAT 7.4 วามถนัดทางภาษาจีน 20 %

  ONET 30 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้


TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
  ยังไม่มีข้อมูล TCAS รอบ 5 กำลังโหลดข้อมูล TCAS รอบ 5

อาชีพที่เกี่ยวข้อง