สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4 5
 • คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT2 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ระยะเวลาหลักสูตร 6 ปี
 • ค่าเทอม 900,000 ตลอดหลักสูตร
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2563
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 24 ต.ค. 2562 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
 • รูปแบบการรับ :

  คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (กสพท)

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  17 เม.ย. - 27 เม.ย. 2563

  จำนวนที่รับ

  120 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  ภาษาไทย 30 %

  สังคมศึกษา 30 %

  ภาษาอังกฤษ 30 %

  คณิตศาสตร์1 30 %

  ฟิสิกส์ 0 %

  เคมี 0 %

  ชีววิทยา 0 %

  ONET ภาษาไทย 0 %

  ONET สังคมศึกษา 0 %

  ONET ภาษาอังกฤษ 0 %

  ONET คณิตศาสตร์ 0 %

  ONET คณิตศาสตร์ 0 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  หมายเหตุ

  คณะนี้มีเงื่อนไขเพิ่มคือ จะต้องมีคะแนน O-NET รวม ไม่ต่ำกว่า 60% และมีคะแนนวิชาสามัญ กลุ่มวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 30%


TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
 • รูปแบบการรับ :

  คณะเภสัชศาสตร์

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  7 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563

  จำนวนที่รับ

  10 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 20 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 10 %

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 40 %

  ONET 30 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้


TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
  ยังไม่มีข้อมูล TCAS รอบ 5 กำลังโหลดข้อมูล TCAS รอบ 5

อาชีพที่เกี่ยวข้อง