พยาบาลศาสตร์พย.บพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เอกภาษาไทย (ภาษาไทย ปกติ)

พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3/1 3/2 4
 • คะแนนที่ใช้ รออัพเดต
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร รออัพเดต
 • ค่าเทอม รออัพเดต
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2564
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 29 มิ.ย. 2564 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 64

  โครงการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร9โรงเรียน (เอกภาษาไทย)

  จำนวนที่รับ 20 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ เกรดเฉลี่ยสะสม5ภาค2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ2.75ขึ้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
 • ปีการศึกษา 64

  โครงการนักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร6จังหวัดได้แก่นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและฉะเชิงเทรา (เอกภาษาไทย)

  จำนวนที่รับ 130 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ เกรดเฉลี่ยสะสม5ภาค2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ2.75ขึ้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
 • ปีการศึกษา 64

  โครงการนักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เอกภาษาไทย)

  จำนวนที่รับ 10 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ เกรดเฉลี่ยสะสม5ภาค2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ2.75ขึ้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
 • ปีการศึกษา 64

  โครงการนักเรียนของโรงเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร6จังหวัดได้แก่นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและฉะเชิงเทรา (เอกภาษาไทย)

  จำนวนที่รับ 50 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ เกรดเฉลี่ยสะสม5ภาค2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ2.75ขึ้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
 • ปีการศึกษา 64

  โครงการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกภาษาไทย)

  จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ เกรดเฉลี่ยสะสม5ภาค2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์2.75ขึ้นไป/เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ2.75ขึ้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
 • ปีการศึกษา 64

  ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1/2564 (เอกภาษาไทย)

  จำนวนที่รับ 30 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
 • ปีการศึกษา 64

  (เอกภาษาไทย)

  จำนวนที่รับ 30 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 4 มี.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ ต้องเป็นผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
ปี 66 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
ปี 66 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
แจ้งแก้ไขข้อมูล