สาขาวิชาสังคมวิทยาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา สาขาวิชา ล่ามภาษามือไทย (ภาษาไทย พิเศษ)

วิทยาลัยราชสุดา

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3/1 3/2 4
 • คะแนนที่ใช้ GPAX ONET ภาษาไทย ONET สังคมศึกษา ONET ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร รออัพเดต
 • ค่าเทอม รออัพเดต
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2564
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 29 มิ.ย. 2564 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 64

  ล่ามภาษามือไทย (ล่ามภาษามือไทย)

  จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 3 ก.พ. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  หมายเหตุ รายละเอียด website มหาวิทยาลัย
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://tcas.mahidol.ac.th/
 • ปีการศึกษา 64

  ล่ามภาษามือไทย (ล่ามภาษามือไทย)

  จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 14 ธ.ค. 2563
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  หมายเหตุ รายละเอียด website มหาวิทยาลัย
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://tcas.mahidol.ac.th/
 • ปีการศึกษา 64

  ล่ามภาษามือไทย (ล่ามภาษามือไทย)

  จำนวนที่รับ 13 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  หมายเหตุ วิชาสามัญภาษาไทยสังคมอังกฤษรวมกัน≥90
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://tcas.mahidol.ac.th/
 • ปีการศึกษา 64

  ล่ามภาษามือไทย (ล่ามภาษามือไทย)

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 3 ก.พ. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  หมายเหตุ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ รวมกัน ≥ 90
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://tcas.mahidol.ac.th/
 • ปีการศึกษา 64

  ล่ามภาษามือไทย (ล่ามภาษามือไทย)

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 14 ธ.ค. 2563
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  หมายเหตุ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ รวมกัน ? 90
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://tcas.mahidol.ac.th/
ปี 65 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • รูปแบบการรับ :

  ล่ามภาษามือไทย (ล่ามภาษามือไทย)

  ข้อมูลปีการศึกษา 64
  จำนวนที่รับ

  5 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  6 ธ.ค. 2564

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  GPAX 2

  ONET ภาษาไทย 30

  ONET สังคมศึกษา 25

  ONET ภาษาอังกฤษ 20

  ภาษาไทย 30

  สังคมศึกษา 30

  ภาษาอังกฤษ 25

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  หมายเหตุ

  วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 85 คะแนน


 • รูปแบบการรับ :

  ล่ามภาษามือไทย (ล่ามภาษามือไทย)

  ข้อมูลปีการศึกษา 64
  จำนวนที่รับ

  18 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  6 ธ.ค. 2564

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  GPAX 2

  ONET ภาษาไทย 30

  ONET สังคมศึกษา 25

  ONET ภาษาอังกฤษ 20

  ภาษาไทย 30

  สังคมศึกษา 30

  ภาษาอังกฤษ 25

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ

  วิชาสามัญภาษาไทยสังคมอังกฤษรวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ85คะแนน


ปี 65 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
แจ้งแก้ไขข้อมูล