วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ภาคปกติ)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3/1 3/2 4
 • คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT2 PAT3
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าเทอม 18,500 / ภาคการศึกษา
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2564
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 29 มิ.ย. 2564 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 64

  จำนวนที่รับ 35 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติการสมัครสอบคัดเลือกของหลักสูตรได้ที่เว็ปไซต์ http://admission.ssru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 021601261 และ 021601380
  รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.ssru.ac.th/
 • ปีการศึกษา 64

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติการสมัครสอบคัดเลือกของหลักสูตรได้ที่เว็ปไซต์ http://admission.ssru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 021601261 และ 021601380
  รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.ssru.ac.th/
ปี 66 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • รูปแบบการรับ :

  Admission 1

  ข้อมูลปีการศึกษา 64
  จำนวนที่รับ

  25 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  20 ส.ค. 2565

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้* *ยังไม่มีข้อมูลสัดส่วนคะแนนที่ใช้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ

  ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติการสมัครสอบคัดเลือกของหลักสูตรได้ที่เว็ปไซต์ http://admission.ssru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 021601261 และ 021601380


ปี 66 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • รูปแบบการรับ :

  Admission 2

  ข้อมูลปีการศึกษา 64
  จำนวนที่รับ

  30 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  27 พ.ค. 2564

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  GPAX 20 %

  ONET 30 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 15 %

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 15 %

  PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 %

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ

  ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติการสมัครสอบคัดเลือกของหลักสูตรได้ที่เว็ปไซต์ http://admission.ssru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 021601261 และ 021601380


 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

แจ้งแก้ไขข้อมูล