พยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ)

พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4
 • คะแนนที่ใช้ รออัพเดต
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร รออัพเดต
 • ค่าเทอม รออัพเดต
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2567
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 9 ธ.ค. 2566 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 67

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต - นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน

  จำนวนที่รับ 20 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
 • ปีการศึกษา 67

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต - นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินนทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  จำนวนที่รับ 10 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
 • ปีการศึกษา 67

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต - นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
 • ปีการศึกษา 67

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต - นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา เป็นต้น

  จำนวนที่รับ 130 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
 • ปีการศึกษา 67

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต - นักเรียนของโรงเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา เป็นต้น

  จำนวนที่รับ 50 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
 • ปีการศึกษา 67

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

  จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
 • ปีการศึกษา 2567
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
ปี 67 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 13 พ.ค. 2566
 • ปีการศึกษา 2567
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
 • ปีการศึกษา 2567
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
แจ้งแก้ไขข้อมูล